Serie  COLOURS   2004  

Blackwhite&thecoloursoftherainbow /

 

 

 

BLACK

2004  O/ L  pegado en tabla  12,7x17,8 cm.

WHITE

2004  O/ L  pegado en tabla  12,7x17,8 cm.

  

 

 

RED

2004  O/ L  pegado en tabla  12,7x17,8 cm.

   

 

ORANGE

2004  O/ L  pegado en tabla  12,7x17,8 cm.

YELLOW

2004  O/ L  pegado en tabla  12,7x17,8 cm.

 

  

GREEN

2004  O/ L  pegado en tabla  12,7x17,8 cm.

  

 

BLUE

2004  O/ L  pegado en tabla  12,7x17,8 cm.

 

 

PURPLE

2004  O/ L  pegado en tabla  12,7x17,8 cm.